Inloggen

Privacy Statement

Als je aan de OCW Onderwijscommunity deelneemt, is jouw privacy altijd gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt voor onderzoek. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op persoonlijk niveau gerapporteerd. Je antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van jouw contactgegevens (e-mailadres).
  • Je contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken jouw e-mailadres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover met je te communiceren.
  • De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die je hebt opgegeven, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het begrijpen van de onderzoeksresultaten.
  • Je hebt altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of al je antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit logisch en praktisch mogelijk is, zullen wij dit doen.

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • Je kunt jouw e-mailadres bekijken en als het nodig is wijzigen op je eigen persoonlijke pagina. Het email adres is alleen voor jou zichtbaar. Andere communityleden hebben géén toegang tot je gegevens!
  • De website en het programma die gebruikt worden voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (e-mailadres en wachtwoord). Je antwoorden zijn dus niet zichtbaar voor mensen die niet in de community zitten.
  • Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.